Luovat menetelmät

Mitä tarkoittaa luovat menetelmät?

Luovat menetelmät ovat edullisia ja tehokkaita keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen. Luovassa toiminnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaista kuunneltavaa musiikkia, lauluja, runoja, valokuvia, kortteja, liikkumista, tanssia, sirkusta, maalausta, piirtämistä, kirjoittamista, itselle tärkeitä esineitä, luontokappaleita, luontoympäristöjä, käden taitoja, musisointia sekä tunto- ja hajuaistiin perustuvia toiminnallisia harjoituksia. Tällaisessa ympäristössä laajennetaan näköaloja, kasvatetaan voimavaroja ja muokataan omaa elämää vuorovaikutuksessa omiin tunteisiin ja kokemuksiin sekä toisiin ihmisiin. Tavoitteena ei ole luova lopputulos vaan prosessi, joka etenee ihmisen kokemusten ja niiden reflektoinnin kautta. Prosessi rikastaa ihmisen elämis- ja kokemismaailmaa. (THL, Luovat menetelmät vahvistavat osallisuutta 2021.)


  • Valmennuksissa hyödynnetään erilaisia luovia menetelmiä, kuten:

  • Luova liike (musiikkiin liikkuminen, tanssi)​
  • Tietoinen liike (jooga)​
  • Mielikuvaharjoitukset ​
  • Hengitysharjoitukset​
  • Luova kirjoitus​
  • Käsillä tekeminen
  • Maalaaminen​, väreillä leikkiminen
  • Luonnon hyödyntäminen ja luonnossa liikkuminen

Ja ei hätää et tarvitse mitään ennakkotietoja tai taitoja osallistumiseen.

Lue lisää luovista menetelmistä ja miksi niitä kannattaa hyödyntää työhyvinvoinnin lisäämisessä.