KOKOME valmennus

Luovuus osaksi ikäihmisen hoitoa

Helppojen luovien menetelmien avulla autamme ikäihmisten kanssa työskenteleviä mahdollistamaan ikäihmisille iloisemman ja mielekkäämmän arjen.  Menetelmien avulla työilmapiirin avoimmuus ja sallivuus lisääntyy, tällä on suorat vaikutukset työhön sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.  Siinä missä ikäihmisten arjen tyytyväisyys lisääntyy, myös hoitajien työstä tulee miellyttävämpää ja innostavampaa. 

Hoitajat jotka käyttävät luovia menetelmiä työssään ovat sitoutuneempia ja tyytyväisempiä työhönsä. 

Luovat hetket työhyvinvointiin (3h) tai ikäihmisten iloksi (1h) KOKOME -valmentajien toteuttamana, on helppo tapa tutustua luoviin menetelmiin.

Luova valmennus toteutetaan KOKOME -valmentajien ja henkilökunnan valmennuksen yhdistelmänä. Tämä avulla työntekijä pääsee harjoittelemaan helppoja luovia menetelmiä, saa uusia ideoita. Näin hän pääsee osaksi luovien menetelmien hyötyjä sekä saa tukea kuinka hyödyntää helppoja menetelmiä omassa työssään

Työyhteisövalmennuksessa työyhteisö saa vahvempaa tukea ja valmennusta 6-8 viikon ajan avoimen vuorovaikutuksen, oman sekä työyhteisön luovuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Luovuushetki

Luovuushetkiä on saatavilla kaksi erilaista:

Luovuushetki -ikäihmisten iloksi (1h)

Sisältö: KOKOME -valmentajan johdolla toteutetaan  luovuushetki, jossa voidaan asiakasryhmä huomioiden valita seuraavia menetelmiä: liikkuminen, tanssi, luontoelementit, maalaaminen, musiikki tai kirjallisuus. 

Helppoa luovuutta hoitajien ja ikäihmisten iloksi

Luovuushetki -työhyvinvointiin (3h) 

Sisältö: KOKOME -valmentajan johdolla tutustumme luovien menetelmien terveysvaikutuksiin ja alan uusimpiin tutukimuksiin (kesto noin.15min), heti tämän jälkeen pääsemmekin  rennolla fiiliksellä testailemaan mm; liikkumista musiikkiin, tietoista liikettä, maalaamista , kirjoittamista ja mielikuvamatkaa. 

Monipuolista ja rentoa yhdessäoloa. 

ideoita töihin vietäväksi.

Konkreettisia harjoituksia toimivaan tyhy -päivään

Lue lisää

Luova koti -valmennus

Voidakseen hyvin yritys tarvitsee sitoutuneita, muutoskykyisiä ja uudella tavalla ajattelevia yksilöitä. Luovat menetelmät avaavat uudenlaista ajattelua, tämä rakentaa paremmin toimivaa yhteisöä.   Valmennuksen  avulla työntekijät saavat tukea ja ideoita ikäihmisen laadukkaaseen hoitoon, mahdollistaen yrityksen kehityksen.

Luova koti -valmennuksessa valmentajat ideoivat ja toteuttavat yhdessä työntekijöiden kanssa luovaa toimintaa sekä kehittävät sitä tukevaa ympäristöä. Luovuushetkiä  ikäihmisille toteutetaan aluksi KOKOME -valmentajien toimesta, näissä hetkissä myös hoitajat saavat valmiuksia luovien menetelmien käyttöön. Hoitajien koulutus aloitetaan kuitenkin jo heti ensimmäisenä valmennuspäivänä. Valmennuksen avulla hoitajille mahdollistetaan valmiudet luovien menetelmien käyttöön osana päivittäistä työtä.  Henkilökohtaissa työnohjauksessa huomioidaan työntekijän yksilölliset resurssit ja kiinnostuksen kohteet, näin saamme toimivat ja sopivat menetelmät jokaisen työntekijän käyttöön. Koulutusmateriaali jää yksikköön valmennuksen jälkeen. Menetelmästä enemmän kiinnostuneet työntekijät voidaan jatkossa kouluttaa Luoviksi hoitajiksi, joka antaa valmiudet laaja mittaiseen menetelmien käyttöön ja luovuushetkien toteutukseen.  

 Valmennuksen jälkeen henkilökunnalla on tarvittavat valmiudet käyttää luovia menetelmiä osana hoitotyötä.

Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden rohkeutta ottaa luovat menetelmät osaksi päivittäistä elämää, näin saaden terveyshyötyjä päivittäin.

Toiminnassa yhdistämme olemassa olevan tiedon rentoon yhdessätekemiseen, sekä yksilön omaan kokemukseen. Valmennuksen jälkeen menetelmät jäävät työyhteisön päivittäiseen käyttöön, työntekijöiden ja asiakkaiden iloksi.

Lue lisää


Työyhteisövalmennus

 Työyhteisövalmennus valmentaa työntekijöistä vahvoja, itsestään vastuuta ottavia työntekijöitä kohti tulevaisuuden työelämää. Ongelman ratkaisukyvyt ja yrittäjähenkisyys ovat tulevaisuuden taitoja, joihin yksilö pystyy vastaamaan omaa ajattelua haastamalla sekä vastuullisella suhtautumisella itseensä ja työhön. Tähän menetelmä tarjoaa huikeita harjoituksia monipuolisesti. 

Työyhteisövalmennuksessa työyhteisö saa vahvempaa tukea ja valmennusta 6-8 viikon ajan avoimen vuorovaikutuksen, oman sekä työyhteisön luovuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Valmennuksessa hyödynnämme helppoja luovia menetelmiä sekä yksilön ja työyhteisön yhdessä tekemistä. Alkukartoituksella valmentajat valitsevat juuri teidän yksikölle sopivat menetelmät ja harjoitukset. Valmennuksen aikana esihenkilö saa valmiudet työntekijöiden tukemiseen kohti luovempaa hoitotyötä.  Valmennuspäivien välissä tehtävät helpot harjoitukset rohkaisevat työntekijöiden päivittäistä tekemistä. Laajan materiaalipankin avulla tekeminen on mielekästä ja mukavaa. Valmennuksen jälkeen työyhteisölle jää materiaalit käyttöön ja vinkit juuri teidän työyhteisönne luovuuden lisäämiseksi.

Luovat menetelmät lisäävät yksilön sitoutumista työtehtäviin. Itsetuntemuksen lisääntyessä voimavarat ja elämän ilo kasvaa sekä työyhteisön ilmapiiri kevenee. 

Tavoitteena on saada yksilöt ottamaan aktiivisen roolin omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista ja toiminnasta päivittäin helppojen harjoitusten avulla. Lisäksi KOKOME tarjoaa yritykselle rinnalla kulkevat ammattilaiset, jotka auttavat löytämään ennaltaehkäiseviä keinoja työntekijöiden hyvinvoinnin, sitoutumisen sekä fyysisen ja psyykkisen jaksamisen tukemiseen. 

Tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen luovuustauot jäävät osaksi työpaikan arkea lisäten työntekijöiden ja ikäihmisten hyvinvointia.

Lue lisää

 


Lue lisää

Mitä tarkoittavat luovat menetelmät?

Mitä hyötyä luovista menetelmistä on työhyvinvointiin?

Kokeile helppoja luovia harjoituksia!

Sytytä värit työyhteisösi arkeen!

KOKOME valmennuksen avulla saat työyhteisöön rohkeita yksilöitä, jotka ovat sitoutuneita omaan ja yhteisön kasvuun sekä hyvinvointiin. Helpot työkalut lisäävät ikäihmisten hyvinvointia ja mielekästä tekemistä sekä työyhteisössä palautumisen ja luovuuden hetkiä joka päivä. Hyvinvoiva yhteisö on tehokas ja luova ajattelu mahdollistaa laadukkaan hoidon yllättävissäkin muutoksissa .


Varaa aika veloituksettomaan kartoitukseen!


OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Hanna: 041 505 4522

Jenni: 044 550 0029

kokome.valmennus@gmail.com

SEURAA MEITÄ